Clicky

Cuprins

1. Domeniul de aplicare
2. Încheierea contractului
3. Obiectul contractului
4. Acordarea drepturilor în cazul unui contract privind livrarea de software
5. Acordarea drepturilor în cazul unui contract privind furnizarea temporară de software
6. Obligațiile clientului
7. Dreptul de reziliere
8. Prețuri și condiții de plată
9. Condiții de livrare și de expediere
10. Rezerva proprietății
11. Garanția în cazul contractelor conform pct. 3.2, 3.3 a) și 3.3 c)
12. Garanția în cazul contractelor conform pct. 3.3 b)
13. Răspunderea pentru alte încălcări ale obligațiilor
14. Valorificarea cupoanelor promoționale
15. Dispoziții finale

 


 

1) Domeniul de aplicare

1.1 Acești termeni și condiții generale (denumiți în continuare „TCG”) ai firmei START A&A VIBE S.R.L DIGITAL-SELL.ro (denumită în continuare „vânzătorul”) se aplică tuturor contractelor dintre vânzător și un partener contractual (denumit în continuare „clientul”) privind vânzarea, livrarea și furnizarea temporară a diferitelor conținuturi digitale, bunuri digitale și nedigitale (denumite în continuare „bunurile”). În măsura în care vânzătorul oferă și prestări de servicii, acestea sunt furnizate exclusiv ca prestație accesorie la contractele de vânzare susmenționate. Termenii și condițiile generale divergente, contrare sau complementare ale clientului devin parte a contractului numai atunci când și în măsura în care vânzătorul și-a exprimat consimțământul explicit cu privire la aplicarea acestora. Recunoașterea tacită de către vânzător a termenilor și condițiilor generale ale clientului prin comportamentul implicit este exclusă. Necesitatea acordării consimțământului este aplicabilă în orice caz, de exemplu, atunci când vânzătorul furnizează în mod necondiționat prestații clientului, cunoscând termenii și condițiile generale ale acestuia.

1.2 Acești TCG se aplică atât față de consumatori (art. 13 din Codul civil german - BGB), cât și față de companii (art. 14 din BGB). În măsura în care următorii TCG nu prevăd nicio indicație distinctă, toate condițiile sunt aplicabile în egală măsură contractelor cu companiile și cu consumatorii. În măsura în care condițiile individuale nu sunt aplicabile sau sunt aplicabile doar într-o formă modificată consumatorilor, acest aspect trebuie evidențiat prin caractere aldine.

1.3 Prezentele condiții se aplică și relațiilor contractuale viitoare dintre client și vânzător. Condițiile se aplică indiferent dacă se face referire în mod specific la acestea într-un caz individual. Prezentele condiții se aplică relațiilor contractuale față de comercianți în măsura în care prestația principală a acestor contracte este reprezentată de livrarea bunurilor digitale și nedigitale.

1.4 Conținuturile digitale în sensul acestor TCG sunt reprezentate de toate ofertele digitale, cu excepția bunurilor digitale, de exemplu, codurile de acces disponibile digital, cheile de produs sau alte informații disponibile digital.

1.5 Bunurile digitale în sensul acestor TCG sunt reprezentate de toate software-urile care nu se află pe un suport de date fizic, pe care vânzătorul le pune la dispoziție spre descărcare, eventual cu acordarea anumitor drepturi de utilizare conform pct. 5 și 6.

1.6 Bunurile nedigitale în sensul acestor TCG sunt reprezentate de toate software-urile care se află pe un suport de date fizic, pe care vânzătorul le comercializează în format fizic – eventual cu acordarea anumitor drepturi de utilizare conform pct. 5 și 6 –, precum și alte produse fizice.

1.7 Odată cu efectuarea comenzii conform pct. 2.2, clientul își exprimă acordul cu privire la acești TCG.

 

2) Încheierea contractului

2.1 Prețurile, ofertele de preț și descrierile bunurilor sau altor prestații specificate în magazinul online al vânzătorului nu constituie o ofertă.

2.2 Clientul poate transmite oferta prin intermediul formularului de comandă integrat în magazinul online al vânzătorului. Astfel, după introducerea bunurilor selectate în coșul virtual de cumpărături și parcurgerea procesului electronic de comandă, făcând clic pe butonul „CUMPĂRĂ ACUM” de la finalul procesului de comandă, sub care poate vizualiza un link conținând acești TCG, clientul transmite o ofertă contractuală cu caracter juridic obligatoriu în legătură cu bunurile conținute în coșul de cumpărături.

2.3 Înaintea efectuării comenzii cu caracter obligatoriu prin intermediul formularului de comandă online al vânzătorului, clientul poate identifica eventualele erori de introducere prin citirea cu atenție a informațiilor prezentate pe ecran. În acest scop, un mijloc eficient din punct de vedere tehnic pentru o mai bună identificare a erorilor de introducere poate fi funcția de mărire a browserului, cu ajutorul căreia prezentarea de pe ecran este mărită. Pe parcursul procesului electronic de comandă, clientul poate modifica intrările prin intermediul funcțiilor uzuale ale tastaturii și mouse-ului până când face clic pe butonul „CUMPĂRĂ ACUM” de la finalul procesului de comandă.

2.4 La trimiterea unei oferte prin intermediul formularului de comandă online al vânzătorului și înaintea acceptării ofertei clientului de către vânzător, textul contractului este salvat de vânzător. Acesta i-l va trimite clientului după transmiterea comenzii sale, alături de acești TCG, sub formă de text (de exemplu prin e-mail, fax sau scrisoare). Această comunicare nu reprezintă o acceptare a ofertei clientului, ci doar îl informează asupra primirii de către vânzător a comenzii sale. Un contract între cumpărător și client ia naștere numai în urma unei alte acțiuni a vânzătorului conform pct. 2.5. Suplimentar, textul contractului va fi arhivat pe pagina de internet a vânzătorului și poate fi apelat gratuit de către client prin intermediul contului său de client protejat prin parolă, după introducerea datelor de conectare corespunzătoare, dacă clientul și-a creat un cont de client în magazinul online al vânzătorului înaintea transmiterii comenzii sale.

2.5 Vânzătorul poate accepta oferta clientului în decurs de cinci zile prin

·         a) livrarea către client a bunurilor comandate, în măsura în care primirea bunurilor este relevantă pentru client sau

·         b) solicitarea efectuării plății de către client după transmiterea comenzii acestuia.

În cazul în care există mai multe dintre alternativele susmenționate, contractul ia naștere odată cu alternativa susmenționată care intervine mai întâi.

2.6 Termenul de acceptare a ofertei conform pct. 2.5 începe să curgă din ziua următoare datei transmiterii ofertei de către client și se încheie la sfârșitul celei de a cincea zile următoare transmiterii ofertei. Dacă vânzătorul nu acceptă oferta clientului înăuntrul termenului susmenționat, aceasta echivalează cu refuzul ofertei, având drept consecință faptul că clientul nu mai este legat de declarația sa de voință.

2.7 Pentru încheierea contractului se utilizează exclusiv limba germană.

2.8 Dacă, în scopul executării contractului, clientul indică o adresă de e-mail, acesta trebuie să se asigure că e-mailurile trimise de vânzător pot fi primite la această adresă. În special la utilizarea filtrelor de SPAM, clientul trebuie să se asigure că acestea sunt configurate în mod corespunzător, astfel încât e-mailurile trimise de vânzător sau de terții autorizați de acesta cu executarea comenzii să poată fi livrate. Vânzătorul sau terțul autorizat de acesta cu executarea comenzii va concepe e-mailurile astfel încât acestea, prin aspectul lor exterior, îndeosebi prin profilul șablonului de text, să nu poată trezi în mod obiectiv aparența unui mesaj spam.

2.9 Vânzătorul trebuie să depună eforturi privind asigurarea disponibilității în magazinul online a bunurilor prezentate, însă vânzătorul nu poate garanta că la momentul unei comenzi sunt disponibile toate bunurile. Dacă vânzătorul nu este în măsură să prelucreze sau să aducă la îndeplinire o comandă, acesta îl va informa pe client.

 

3) Obiectul contractului

3.1 Vânzătorul pune bunuri la dispoziția clientului. Prestările de servicii sunt efectuate de către vânzător numai ca prestație accesorie la contractele de livrare a bunurilor. Este relevantă natura prestației convenite. La furnizarea prestațiilor sale, vânzătorul recurge, la alegerea sa, la angajații proprii, subcontractanți sau alți reprezentanți autorizați.

3.2 În cazul unui contract privind livrarea de bunuri nedigitale, baza prestației vânzătorului este reprezentată de descrierea indicată în magazinul online al vânzătorului. Se face trimitere la reglementările privind rezerva proprietății conform pct. 10. În cazul unui contract privind livrarea de software (denumit în continuare „cumpărare de software”), vânzătorul datorează furnizarea permanentă a software-ului menționat în certificatul de licență. Vânzătorul datorează furnizarea unui exemplar al software-ului pe un suport de date adecvat, precum un CD-ROM, un disc BluRay sau un stick USB, precum și furnizarea unei versiuni disponibile în format tipărit sau prin descărcare a documentației aferente adresate utilizatorului. După achitarea integrală a prețului de cumpărare conform pct. 8, toate suporturile de date și documentația adresată utilizatorului transmisă fac obiectul rezervei proprietății vânzătorului. În ceea ce privește natura software-ului este relevantă descrierea produsului prezentată în magazinul online al vânzătorului. În continuare, vânzătorul datorează acordarea drepturilor conform pct. 4;

3.3 În cazul unui contract privind livrarea de bunuri digitale, vânzătorul datorează

·         a) în cazul unui contract privind livrarea de software (denumit în continuare „cumpărare de software”), furnizarea permanentă a software-ului din codul obiectului menționat în certificatul de licență. Vânzătorul datorează indicarea unei posibilități de descărcare a software-ului, precum și furnizarea unei versiuni disponibile în format tipărit sau prin descărcare a documentației aferente adresate utilizatorului. După achitarea integrală a prețului de cumpărare conform pct. 8, documentația adresată utilizatorului transmisă face obiectul rezervei proprietății vânzătorului. În ceea ce privește natura software-ului este relevantă descrierea produsului prezentată în magazinul online al vânzătorului. În continuare, vânzătorul datorează acordarea drepturilor conform pct. 4;

·         b) în cazul unui contract privind furnizarea temporară de software (denumit în continuare „închiriere de software”), furnizarea temporară a software-ului din codul obiectului menționat în certificatul de licență. Vânzătorul datorează indicarea unei posibilități de descărcare a software-ului, precum și furnizarea unei versiuni disponibile în format tipărit sau prin descărcare a documentației aferente adresate utilizatorului. După achitarea integrală a prețului de cumpărare conform pct. 8, documentația adresată utilizatorului transmisă face obiectul rezervei proprietății vânzătorului. În ceea ce privește natura software-ului este relevantă descrierea produsului prezentată în magazinul online al vânzătorului. În continuare, vânzătorul datorează acordarea drepturilor conform pct. 5;

3.4 în cazul unui contract privind livrarea unui conținut digital, vânzătorul datorează punerea la dispoziție a conținutului digital. Utilizarea conținutului digital transmis clientului este supusă rezervei condițiilor de utilizare prevăzute de furnizorul respectiv. Utilizarea conținutului digital are loc sub condiția suspensivă a plății integrale a prețului de cumpărare conform pct. 8. Vânzătorul poate autoriza utilizarea și înaintea acestui moment.

3.5 Vânzătorul datorează prestarea serviciilor exclusiv ca prestație accesorie contractuală sau postcontractuală la prestațiile principale susmenționate și numai după consultarea separată a clientului.

3.6 Pentru livrarea obiectului contractului respectiv se aplică prevederile pct. 9.

3.7 Dacă vânzătorul este împiedicat sau se află chiar în imposibilitate totală de a-și executa prestațiile contractuale, întrucât angajații, documentele, datele sau dispozitivele clientului nu sunt disponibile în mod corespunzător sau sunt insuficiente ori dacă clientul nu își execută obligația de colaborare care include și respectarea termenelor, în mod intenționat sau din neglijență, vânzătorul are dreptul de a impune clientului plata cheltuielilor suplimentare ocazionate.

3.8 Autoaprovizionarea prealabilă la timp și corectă este rezervată, în măsura în care vânzătorului nu îi este imputabilă autoaprovizionarea la timp și corectă.

 

4) Acordarea drepturilor în cazul unui contract privind livrarea de software

4.1 Punctul 4 se aplică numai pentru contracte privind achiziționarea de software conform pct. 3.2 și 3.3 a).

4.2 După plata integrală a prețului de cumpărare conform pct. 8, clientul va primi un drept de utilizare neexclusiv, nelimitat în timp asupra bunului, în volumul acordat în contract. Vânzătorul poate autoriza utilizarea bunului și înaintea acestui moment. Bunul poate fi utilizat simultan numai de numărul maxim de persoane fizice care corespunde bunurilor achiziționate de client. Utilizarea permisă include instalarea software-ului, încărcarea în memorie, precum și utilizarea conform destinației de către client. În niciun caz clientul nu are dreptul să închirieze sau să sublicențieze bunul achiziționat, să îl redea în public cu sau fără fir ori să îl facă accesibil terților sau să îl pună la dispoziția acestora contra cost sau gratuit. Acest lucru nu aduce atingere punctului 4.5.

4.3 Clientul are dreptul să realizeze o copie de backup a software-ului dacă este necesar pentru asigurarea utilizării viitoare.

4.4 Clientul are dreptul să decompileze software-ul și să îl reproducă numai dacă acest lucru este prevăzut legal. Totuși, acest aspect se aplică numai cu condiția ca vânzătorul să nu fi făcut accesibile clientului informațiile necesare în acest sens, la cerere, într-un termen rezonabil.

4.5 Clientul este autorizat să transmită permanent unui terț copia achiziționată a software-ului, cu predarea documentației. În acest caz, clientul va renunța complet la utilizarea software-ului, va îndepărta toate copiile instalate ale software-ului de pe computerele sale și va șterge toate copiile aflate pe alte suporturi de date sau le va preda vânzătorului, în măsura în care nu este obligat legal să le păstreze pentru o perioadă mai îndelungată. La cererea vânzătorului, clientul îi va confirma în scris efectuarea completă a măsurilor menționate sau îi va prezenta motivele pentru o perioadă de păstrare mai îndelungată, după caz. În plus, clientul va conveni împreună cu terțul în mod explicit cu privire la respectarea întinderii drepturilor acordate conform pct. 4. Fragmentarea pachetelor achiziționate nu este permisă.

4.6 Dacă clientul utilizează software-ul într-o măsură în care depășește drepturile de utilizare dobândite împreună cu bunul, din punct de vedere calitativ (în ceea ce privește tipul utilizării permise) sau cantitativ (în ceea ce privește numărul de utilizatori), atunci acesta va achiziționa neîntârziat bunurile suplimentare necesare utilizării autorizate. În caz contrar, vânzătorul își va exercita drepturile sale.

4.7 Avizele juridice, numerele de serie și alte caracteristici care servesc la identificarea programului nu trebuie îndepărtate din software sau modificate.

 

5) Acordarea drepturilor în cazul unui contract privind furnizarea temporară de software

5.1 Punctul 4 se aplică numai pentru contracte privind furnizarea temporară de software conform pct. 3.3 b).

5.2 După plata integrală a prețului de cumpărare conform pct. 8, clientul va primi un drept de utilizare neexclusiv, limitat la durata contractului, netransmisibil și nelicențiabil asupra bunului, în întinderea acordată în contract și certificatul de licență. Vânzătorul poate autoriza utilizarea bunului și înaintea acestui moment. Durata limitată a contractului este stabilită în funcție de indicațiile corespunzătoare din magazinul online al vânzătorului, respectiv de alegerea duratei realizată de client înaintea încheierii contractului. Utilizarea permisă include instalarea software-ului, încărcarea în memorie, precum și utilizarea conform destinației de către client. În niciun caz clientul nu are dreptul să închirieze sau să sublicențieze bunul achiziționat, să îl redea în public cu sau fără fir ori să îl facă accesibil terților sau să îl pună la dispoziția acestora contra cost sau gratuit.

5.3 Clientul are dreptul să realizeze o copie de backup a software-ului dacă este necesar pentru asigurarea utilizării viitoare.

5.4 Clientul are dreptul să decompileze software-ul și să îl reproducă numai dacă acest lucru este prevăzut legal. Totuși, acest aspect se aplică numai cu condiția ca vânzătorul să nu fi făcut accesibile clientului informațiile necesare în acest sens, la cerere, într-un termen rezonabil.

5.5 În afara cazurilor prevăzute la pct. 5.1 până la 5.33, clientul nu are dreptul să reproducă software-ul.

5.6 Clientul nu are dreptul să transmită terților copia software-ului care i-a fost predată sau copia realizată, după caz. În special, acesta nu este autorizat să înstrăineze, să împrumute, să închirieze sau să sublicențieze software-ul ori să îl redea în public sau să îl facă accesibil.

5.7 În cazul încălcării de către client a uneia dintre dispozițiile susmenționate, toate drepturile de utilizare acordate în cadrul prezentului contract vor fi imediat anulate, revenind automat vânzătorului. În acest caz, clientul trebuie să înceteze imediat și complet utilizarea, să șteargă toate copiile software-ului instalate pe sistemele sale și să șteargă eventualele copii de backup realizate sau să le predea vânzătorului.

 

6) Obligațiile clientului

6.1 Clientul este obligat să asigure bunul prin măsuri adecvate împotriva accesului de către terți neautorizați, în special să păstreze într-un loc sigur toate copiile conținuturilor digitale, în lipsa unei prevederi contrare stipulate într-un eventual certificat de licență sau documentație adresată utilizatorului.

6.2 Clientul trebuie să numească o persoană de contact ale cărei clarificări, în măsura în care servesc executării contractului, și acțiuni sunt obligatorii pentru client. Această reglementare nu se aplică față de consumatori.

6.3 Clientul trebuie să informeze vânzătorul înaintea și pe durata derulării contractului cu privire la toate împrejurările și operațiunile relevante pentru executarea contractului, necesare și relevante pentru pregătirea și executarea contractului. Această reglementare nu se aplică față de consumatori.

6.4 Clientul este obligat să susțină cu bună credință vânzătorul în executarea contractului și să asigure toate condițiile necesare executării corespunzătoare a contractului. Clientul este obligat, în special, să pună la dispoziția vânzătorului, sub forma necesară, toate documentele, datele și informațiile necesare îndeplinirii obligațiilor contractuale. Printre acestea se numără și informarea în timp util de către client a angajaților cu privire la livrările viitoare sau prestarea altor servicii de către vânzător.

 

7) Dreptul de reziliere

7.1 Consumatorii beneficiază de un drept de reziliere.

7.2 Informații detaliate privind dreptul de reziliere pot fi consultate în informațiile privind rezilierea furnizate de vânzător, disponibile la

 

8) Prețuri și condiții de plată

8.1 În lipsa unei prevederi contrare în descrierea produsului vânzătorului, prețurile indicate reprezintă prețurile complete care conțin TVA-ul legal. Dacă este necesar, costurile de livrare și de expediere suplimentare vor fi indicate separat în descrierea respectivă a produsului.

8.2 Pentru livrările în țările aflate în afara Uniunii Europene, în cazuri individuale pot surveni costuri suplimentare neimputabile vânzătorului și pe care clientul trebuie să le suporte. Acestea includ, de exemplu, costurile aferente transferurilor de fonduri de către instituții de credit (de exemplu taxe de transfer, comisioane de schimb valutar) sau taxe la import (de exemplu taxe vamale). Aceste costuri pot fi ocazionate la transferul de fonduri și atunci când livrarea nu are loc într-o țară din afara Uniunii Europene, însă clientul efectuează plata dintr-o țară din afara Uniunii Europene.

8.3 Posibilitate/posibilitățile de plată este/sunt comunicată(e) clientului în magazinul online al vânzătorului.

8.4 Dacă se convine plata în avans prin transfer bancar, plata devine scadentă imediat după încheierea contractului, în măsura în care părțile nu au convenit un termen de scadență ulterior.

8.5 În cazul plății printr-o modalitate de plată oferită de prestatorul de servicii de plată PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (denumit în continuare „PayPal”), procesarea plății are loc prin aplicarea condițiilor de utilizare PayPal, care pot fi consultate la https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full sau – dacă clientul nu dispune de un cont PayPal – prin aplicarea condițiilor pentru plățile fără cont PayPal, care pot fi consultate la https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

8.6 La selectarea modalității de plată „Transfer SOFORT”, procesarea plății are prin intermediul prestatorului de servicii de plată SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (denumit în continuare „SOFORT”). Pentru a putea achita suma facturată prin transfer SOFORT, clientul trebuie să dispună de cont autorizat online banking cu procedură PIN-TAN pentru participare la transfer SOFORT, să se identifice în mod corespunzător la efectuarea plății și să confirme indicațiile de plată față de SOFORT. Apoi, tranzacția plății este efectuată imediat de SOFORT și este debitat contul bancar al clientului. Clientul poate consulta informații detaliate privind modalitatea de plată reprezentată de transferul SOFORT pe internet, la https://www.sofort.com/ger-DE/kaeufer/su/so-funktioniert-sofort-ueberweisung/.

8.7 La selectarea modalității de plată reprezentate de cumpărarea pe bază de factură, prețul de cumpărare devine scadent după livrarea bunurilor și facturarea acestora. În acest caz, prețul trebuie plătit brut în decurs de 7 (șapte) zile de la primirea facturii, exceptând cazul în care se convine altfel. Acest lucru nu aduce atingere reglementării privind nerespectarea obligațiilor prevăzută la art. 286 alin. (3) din BGB. Vânzătorul își rezervă dreptul de a oferi modalitatea de plată reprezentată de cumpărarea pe bază de factură numai până la un anumit volum al comenzii și să refuze această modalitate de plată la depășirea volumului indicat al comenzii. În acest caz, vânzătorul va indica clientului limitarea plății în cadrul informațiilor sale de plată din magazinul online.

8.8 La selectarea modalității de plată reprezentată de debitare directă SEPA, după acordarea unui mandat de debitare directă SEPA, suma facturată nu devine însă scadentă înaintea împlinirii termenului pentru notificarea prealabilă privind plata. Debitarea directă are loc odată cu părăsirea depozitului vânzătorului de către bunurile comandate și comunicarea unui link de descărcare clientului sau transmiterea prin e-mail a unei chei de produs, în funcție de transmiterea comunicării sau e-mailului de către vânzător, însă nu înainte de împlinirea termenului pentru notificarea prealabilă. Notificarea prealabilă („pre-notification”) reprezintă orice comunicare (de exemplu factură, poliță, contract) a vânzătorului către client care informează asupra unei debitări prin procedeul de debitare directă SEPA. Dacă debitarea directă nu se poate realiza ca urmare a fondurilor insuficiente sau a indicării unui cont eronat sau dacă clientul refuză debitarea, deși nu are acest drept, clientul va suporta taxele ocazionate de instituția de credit respectivă în urma refuzului la plată, dacă acestea îi revin.

8.9 Compensarea între creanțele în contrapartidă ale clientului și creanțele vânzătorului este exclusă, cu excepția cazului în care vânzătorul a recunoscut creanța în contrapartidă sau aceasta este constatată în mod definitiv. De asemenea, dreptul de retenție al cumpărătorului este limitat la astfel de creanțe în contrapartidă.

8.10 În cazul nerespectării obligațiilor de plată, vânzătorul are dreptul să calculeze clientului penalități de întârziere în cuantum de 9 % peste rata dobânzii de bază aplicabile. În cazul neplății la timp în pofida notificării, vânzătorul are dreptul să solicite clientului costurile aferente notificării și recuperării necesare în scopul respectiv pentru instituțiile de credit și avocații angajați de vânzător. Pentru instituțiile de credit, acestea corespund coeficienților de calcul legali ai instituțiilor de credit; pentru avocați, acestea corespund Legii privind remunerarea avocaților. Dacă procedura de recuperare a datoriilor este efectuată chiar de către vânzător, clientul este obligat să plătească o sumă de 1,50 euro per notificare. Aceasta nu se aplică pentru o notificare care stă la baza neîndeplinirii obligațiilor. Proba prejudiciului minim cauzat de vânzător îi revine clientului. Această reglementare nu se aplică față de consumatori.

8.11 Pentru clienții nerezidenți în Republica Federală Germania, cumpărarea la prețul net este posibilă prin indicarea numărului TVA valabil al acestora încă din comandă. Comunicarea numărului TVA după predarea comenzii nu este luată în considerare.

 

9) Condiții de livrare și de expediere

9.1 Livrarea bunurilor are loc pe ruta de expediere către adresa de livrare indicată de client, exceptând cazul în care se convine altfel. Pentru efectuarea tranzacției este relevantă adresa de livrare indicată în executarea comenzii vânzătorului.

9.2 În cazul în care compania de transport returnează vânzătorului bunurile expediate, întrucât predarea către client nu a fost posibilă, clientul va suporta costurile aferente expedierii eșuate. Acest lucru nu se aplică în cazul în care clientul își exercită dreptul de reziliere în mod eficace, dacă împrejurarea care a dus la imposibilitatea predării nu îi este imputabilă clientului sau dacă acesta a fost împiedicat temporar să accepte prestația oferită, cu excepția cazului în care vânzătorul l-a informat în prealabil într-un timp rezonabil cu privire la prestație.

9.3 Ridicarea bunurilor de către client nu este posibilă din motive logistice.

9.4 Conținuturile digitale sunt puse la dispoziția clientului în format electronic, prin descărcare, cu comunicarea unui link de descărcare. Cheile de produs sunt trimise prin e-mail clientului.

 

 

10) Rezerva proprietății

10.1 Până la achitarea integrală a prețului de cumpărare, bunurile nedigitale livrate rămân proprietatea vânzătorului (rezerva proprietății).

10.2 Clientul este obligat să păstreze și să trateze cu grijă bunurile nedigitale pentru vânzător. Acesta trebuie să evidențieze în mod clar la depozitare, de exemplu, prin separarea față de alte stocuri de marfă, că bunurile respective sunt proprietatea vânzătorului. Această reglementare nu se aplică față de consumatori.

10.3 În cazul indisponibilizărilor sau altor intervenții din partea terților, clientul trebuie să înștiințeze vânzătorul în scris, neîntârziat.

10.4 Clientul are dreptul să vândă bunurile nedigitale în cadrul tranzacțiilor comerciale obișnuite, însă nu are dreptul să le transfere drept garanție sau să le gajeze. Acesta cedează vânzătorului încă de acum toate creanțele în cuantumul sumei finale facturate (inclusiv TVA) ale creanțelor vânzătorului, născute față de acesta din revânzarea către clienții săi sau către alți terți. Cesiunea servește drept garanție a creanțelor în cauză în aceeași măsură ca rezerva proprietății conform pct. 8.1 din prezentele condiții. Clientul este autorizat să recupereze creanțele și după cesiune. Cu toate acestea, vânzătorul are dreptul să recupereze el însuși creanțele dacă clientul nu își îndeplinește obligațiile de plată, intră în întârziere de plată, este depusă o cerere de deschidere a procedurii de insolvență sau clientul își încetează plățile. În aceste cazuri, vânzătorul are dreptul să retragă autorizarea de recuperare. Mai mult decât atât, vânzătorul poate solicita clientului să îi aducă imediat la cunoștință creanțele cedate și debitorii acestora și să îi pună la dispoziție o declarație de cesiune în scris și toate informațiile necesare recuperării creanței, precum și documentele. Această reglementare nu se aplică față de consumatori.

10.5. Dacă bunurile nedigitale furnizate de vânzător sunt asociate sau amestecate cu alte bunuri mobile, astfel încât devin elemente constitutive esențiale ale unui bun unitar, clientul transferă vânzătorului coproprietatea într-o proporție dată asupra bunului unitar. Clientul cedează vânzătorului încă de acum toate creanțele în cuantumul sumei finale facturate (inclusiv TVA) ale creanțelor vânzătorului, născute față de acesta din revânzarea obiectelor asupra cărora vânzătorul deține coproprietatea; vânzătorul acceptă această cesiune. Reglementările prevăzute la pct. 8.4 teza 3 și următoarele se aplică în mod corespunzător. Această reglementare nu se aplică față de consumatori.

10.6 Dacă clientul utilizează bunurile nedigitale furnizate de vânzător, astfel încât acestea devin element constitutiv al unui bun nou și, prin urmare, vânzătorul pierde definitiv proprietatea bunului, proprietatea vânzătorului continuă într-o proporție dată pentru produsul realizat. Clientul cedează vânzătorului încă de acum toate creanțele în cuantumul sumei finale facturate (inclusiv TVA) ale creanțelor vânzătorului, născute față de acesta din revânzarea produsului către clienții săi sau către alți terți. Reglementările prevăzute la pct. 8.4 teza 3 și următoarele se aplică în mod corespunzător. Această reglementare nu se aplică față de consumatori.

10.7 Dacă garanțiile la care are dreptul vânzătorul depășesc cu peste 20 % creanțele garantate, la cererea clientului, vânzătorul este obligat să elibereze garanțiile care depășesc limita susmenționată, la alegerea vânzătorului.

 

11) Garanția în cazul contractelor conform pct. 3.2, 3.3 a) și 3.3 c)

11.1 Reglementările prevăzute la punctul 11 se aplică pentru contractele conform pct.3.2, 3.3 a) și 3.3 c).

11.2 Pretențiile privind defectele materiale față de vânzător se prescriu în decurs de un an de la transferul riscului, cu excepția cazului în care nu se referă la bunuri nou realizate sau lucrări. Această prevedere nu se aplică în măsura în care legislația prevede termene mai lungi, în temeiul art. 438 alin. (1) pct. 2 (construcții și materiale pentru construcții), art. 445b alin. (1) (dreptul de a formula căi de atac) și art. 634a alin. (1) pct. 2 (defecte de construcție) din BGB. Această reglementare nu se aplică față de consumatori.

11.3 În cazul livrării bunurilor folosite sunt excluse orice drepturi privind defectele materiale, sub rezerva prevederilor legale și convențiilor contrare. Această reglementare nu se aplică față de consumatori.

11.4 Toate indicațiile privind bunurile, indiferent dacă acestea au fost sau nu convenite în scris în mod expres, reprezintă indicații privind natura bunurilor și nu constituie garanții, caracteristici garantate, utilizări prevăzute în contract etc. Inexactitățile vădite (erori materiale, erori de calcul, erori formale etc.) din note, protocoale, instrucțiuni de utilizare, calcule, prospecte din magazinul online al vânzătorului etc. pot fi rectificate în orice moment de către vânzător. Dreptul privind eliminarea unor astfel de deficiențe evidente este exclus.

11.5 Pentru livrările vânzătorului se aplică față de comercianți, în orice caz, obligațiile legale de verificare și semnalare a defectelor în temeiul art. 377 din Codul comercial german (HGB). Dacă livrarea se realizează în numele unui intermediar direct către un consumator, este aplicabilă, de asemenea și integral obligația de semnalare a defectelor prevăzută de legislația comercială. Această reglementare nu se aplică față de consumatori.

11.6 Dacă clientul refuză livrarea vânzătorului din alt motiv decât un defect semnificativ care limitează în mod substanțial utilizarea sau o face imposibilă, deși vânzătorul și-a declarat disponibilitatea de prestare, clientul intră în întârziere de acceptare. Acceptarea livrării nu poate fi refuzată ca urmare a defectelor nesemnificative.

11.7 Sunt excluse de la acordarea garanției defectele cauzate de utilizarea necorespunzătoare, componentele de sistem modificate fără respectarea principiilor contractuale, utilizarea mijloacelor de organizare inadecvate, folosirea într-un mediu de hardware sau software care nu respectă condițiile prevăzute în certificatul de licență, condițiile de funcționare neobișnuite sau intervenții în sistem realizate de client sau de terți. Dacă bunurile sunt utilizate în legătură cu dispozitive furnizate de terți, garanția pentru defecte de funcționare sau performanță se va acorda numai dacă aceste defecte survin și fără o astfel de legătură sau compatibilitatea cu aceste obiecte constituie parte a naturii convenite în contract.

11.8 Dacă livrarea este defectuoasă, vânzătorul poate realiza, la alegerea sa, executarea a posteriori prin înlăturarea defectului (îmbunătățire) sau prin livrarea unui bun fără defecte (înlocuire). În acest ultim caz, clientul este obligat să restituie bunul defectuos, la cererea vânzătorului, conform prevederilor legale. Dacă clientul este un consumator, se aplică teza de mai sus, cu condiția ca fructele să nu fie restituite sau achitată contravaloarea lor. Clientul trebuie să acorde vânzătorului timpul și ocazia necesare executării a posteriori, în special pentru îmbunătățire.

11.9 Cheltuielile necesare în scopul verificării și executării a posteriori, în special costurile de transport, infrastructură, lucru și materiale sunt suportate de către vânzător, în conformitate cu prevederile legale, dacă există efectiv un defect. În cazul unei cereri nejustificate a clientului privind înlăturarea defectului, vânzătorul are dreptul de a solicita cheltuielile ocazionate de executarea a posteriori, cu excepția cazului în care plângerea inexactă nu îi este imputabilă clientului. Dacă executarea a posteriori eșuează, vânzătorul refuză în mod definitiv și serios executarea a posteriori [inclusiv în temeiul art. 439 alin. (4) din BGB], executarea a posteriori nu poate fi pretinsă clientului sau există o situație prevăzută la art. 323 alin. (2) din BGB, fără a aduce atingere eventualelor drepturi de despăgubiri, clientul se poate retrage din contract sau poate diminua contraprestația.

11.10 Pretențiile și drepturile clientului ca urmare a defectelor nu sunt aplicabile doar în cazul unei abateri nesemnificative de la natura convenită a bunului, al afectării nesemnificative a utilității, al uzurii sau daunelor firești, în măsura în care acestea nu au fost cauzate de manipularea, respectiv depozitarea defectuoasă sau neglijentă, solicitarea excesivă, echipamente inadecvate sau alte influențe externe speciale, neprevăzute potrivit contractului. Dacă în urma eșuării unei executări a posteriori, clientul are dreptul, pe de o parte, să solicite o nouă executare a posteriori și, pe de altă parte, în locul acesteia, să își exercite drepturile legale, vânzătorul îi poate solicita clientului să își exercite drepturile într-un termen rezonabil. Clientul trebuie să comunice vânzătorului decizia sa în format text (de exemplu e-mail, fax sau scrisoare). Pentru respectarea termenului este decisivă primirea declarației clientului de către vânzător. Dacă clientul nu își exercită drepturile în acest termen, acesta își va putea valorifica drepturile, în special dreptul de retragere sau despăgubiri în locul prestației, numai după împlinirea fără niciun rezultat a unui termen rezonabil nou pentru executarea a posteriori, stabilit de acesta. Această reglementare nu se aplică față de consumatori.

11.11 Drepturile de a formula căi de atac ale clientului față de vânzător în temeiul art. 445a din BGB sunt valabile numai dacă clientul nu a adoptat cu clienții săi convenții care depășesc cadrul pretențiilor legale privind defectele. Această reglementare nu se aplică pentru consumatori.

11.12 Prescripția prescurtată și excluderea răspunderii conform punctului 11 nu se aplică în cazurile de atingeri aduse vieții, vătămări fizice sau daune la adresa sănătății intenționate sau din neglijență, în cazul încălcării intenționate sau din gravă neglijență a unei obligații de către vânzător, al ascunderii dolosive a unui viciu, al unei garanții aplicabile cu privire la natura bunului sau al pretențiilor potrivit Legii privind răspunderea pentru produse.

11.13 În măsura în care vânzătorul furnizează în cadrul acestui contract actualizări, upgrade-uri, versiuni noi de program sau alte conținuturi noi la obiectul inițial al contractului, punctul 11 se aplică în mod corespunzător.

11.14 În cazul unor vicii juridice se aplică dispozițiile de la punctul 11 în mod corespunzător.

 

12) Garanția în cazul contractelor conform pct. 3.3 b)

12.1 Reglementările prevăzute la punctul 12 se aplică pentru contractele conform pct. 3.3 b).

12.2 Clientul beneficiază de drepturile legale în cazul defectelor materiale. Clientul este obligat să aducă neîntârziat la cunoștința vânzătorului defectele materiale.

12.3 Dreptul clientului la rezilierea extraordinară ca urmare a neacordării posibilității de utilizare conform contractului, în temeiul art. 543 alin. (2) prima teză pct. 1 din BGB, este exclus. Aceasta nu se aplică dacă este vorba despre un defect pe care vânzătorul l-a ascuns în mod dolosiv sau în cazul unei livrări către client neefectuate la timp, dacă întârzierea livrării îi este imputabilă vânzătorului.

12.4 Pretențiile și drepturile clientului ca urmare a defectelor nu sunt aplicabile dacă acesta nu utilizează software-ul conform destinației sau îl utilizează în mod abuziv, dacă modifică software-ul fără acordul prealabil în scris al vânzătorului sau dacă problemele ori erorile au la bază faptul că software-ul este utilizat într-un mediu de hardware sau software care nu respectă condițiile prevăzute în certificatul de licență, cu excepția cazului în care acesta semnalează că defectul se datorează software-ului.

12.5 Pretențiile și drepturile clientului ca urmare a defectelor nu sunt aplicabile numai în cazul unei abateri nesemnificative de la natura convenită a bunului, al afectării nesemnificative a utilității, al uzurii sau daunelor firești, în măsura în care acestea nu au fost cauzate de manipularea, respectiv depozitarea defectuoasă sau neglijentă, solicitarea excesivă, echipamente inadecvate sau alte influențe externe speciale, neprevăzute potrivit contractului.

12.6 Excluderea răspunderii conform punctului 12 nu se aplică în cazurile de atingeri aduse vieții, vătămări fizice sau daune la adresa sănătății intenționate sau din neglijență, în cazul încălcării intenționate sau din gravă neglijență a unei obligații de către vânzător, al ascunderii dolosive a unui viciu, al unei garanții aplicabile cu privire la natura bunului sau al pretențiilor potrivit Legii privind răspunderea pentru produse.

12.7 În măsura în care vânzătorul furnizează în cadrul acestui contract actualizări, upgrade-uri, versiuni noi de program sau alte conținuturi noi la obiectul inițial al contractului, punctul 12 se aplică în mod corespunzător.

12.8 În cazul unor vicii juridice se aplică dispozițiile de la punctul 11 în mod corespunzător.

 

13) Răspunderea pentru alte încălcări ale obligațiilor

13.1 În ceea ce privește încălcările obligațiilor care nu reprezintă defecte materiale sau vicii juridice conform pct. 11 și 12, vânzătorul răspunde pentru intenția și grava neglijență a organelor și agenților săi, precum și – indiferent de gradul de vinovăție – pentru daunele ca urmare a atingerilor aduse vieții, vătămărilor fizice sau la adresa sănătății.

13.2 De asemenea, vânzătorul răspunde pentru culpa ușoară a organelor și agenților săi în cazul imposibilității, întârzierii prestației, nerespectării unei garanții sau încălcării unei alte obligații contractuale esențiale. Obligațiile contractuale esențiale sunt acele obligații a căror îndeplinire permite în primul rând executarea corespunzătoare a contactului și pe a căror respectare se poate baza în mod normal partenerul contractual. În aceste cazuri, răspunderea vânzătorului este limitată la daunele tipice contractului pe care vânzătorul trebuia să le prevadă, în mod rezonabil, la încheierea contractului.

13.3 O răspundere a vânzătorului care depășește cadrul prevăzut la pct. 12.1 și 12.2 – indiferent de temeiul acesteia – este exclusă. Acest lucru este valabil în special pentru toate pretențiile ca urmare a încălcării obligațiilor contractuale și a acțiunii ilicite, iar nu și pentru cele ca urmare a culpei la încheierea contractului.

13.4 Vânzătorul nu își asumă răspunderea pentru eventuala pierdere a datelor cu ocazia verificării, măsurilor necesare de reparație sau prestării altor servicii, după caz. Clientul trebuie să se asigure că datele aflate pe dispozitivele sau memoriile respective sunt asigurate și că pe acestea nu se află date sensibile.

13.5 Orice limitare a răspunderii convenită cu clientul este aplicabilă și pentru organele și agenții vânzătorului.

13.6 Aceste prevederi nu aduc atingere drepturilor în temeiul Legii privind răspunderea pentru produse.

 

14) Valorificarea cupoanelor promoționale

14.1 Cupoanele emise gratuit de vânzător în cadrul acțiunilor promoționale, având o anumită durată de valabilitate și care nu pot fi dobândite prin cumpărare de către client (denumite în continuare „cupoane promoționale”) pot fi valorificate numai în magazinul online al vânzătorului și numai într-un interval de timp indicat.

14.2 Produsele individuale pot fi excluse de la campania de cupoane, în măsura în care rezultă o restricție corespunzătoare din conținutul cuponului promoțional.

14.3 Cupoanele promoționale pot fi valorificate numai înaintea finalizării procesului de comandă. Nu este posibilă decontarea retroactivă.

14.4 Pentru fiecare comandă poate fi valorificat întotdeauna numai un singur cupon promoțional.

14.5 Valoarea bunurilor trebuie să corespundă cel puțin sumei cuponului promoțional. Eventualul sold restant nu este rambursat de vânzător.

14.6 Dacă valoarea cuponului promoțional nu acoperă valoarea comenzii, pentru achitarea diferenței poate fi selectată una dintre celelalte modalități de plată oferite de vânzător.

14.7 Soldul unui cupon promoțional nu poate fi achitat în numerar și nici sub formă de dobânzi.

14.8 Cuponul promoțional nu se rambursează dacă clientul returnează bunul plătit în tot sau în parte cu cuponul promoțional, în exercitarea dreptului său de reziliere.

14.9 Cuponul promoțional este transmisibil. Vânzătorul poate furniza cuponul cu caracter liberatoriu titularului respectiv care îl valorifică în magazinul online al vânzătorului. Acest lucru nu este valabil în cazul în care vânzătorul cunoaște sau nu cunoaște din gravă neglijență lipsa autorizării, a capacității sau puterii de reprezentare a titularului respectiv.

 

15) Dispoziții finale

15.1 Partenerul contractual are dreptul să cedeze terților drepturi provenite din relația contractuală numai cu acordul prealabil scris din partea vînzătorului. Acest lucru nu aduce atingere articolului 354a din HGB; prevederile articolului 354a din HGB nu sunt aplicabile față de consumatori.

15.2 Dacă o dispoziție contractuală este caducă, nu va fi afectată valabilitatea celorlalte dispoziții ale contractului. Dispoziția caducă trebuie înlocuită cu altă dispoziție care să corespundă cel mai bine obiectivului economic al contractului. În cazul unei lacune contractuale se va proceda în mod corespunzător.

15.3 Este aplicabil exclusiv dreptul german, cu excepția Convenției Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri, precum și a trimiterilor la dreptul internațional privat și procedural. În cazul consumatorilor, acest drept aplicabil este valabil numai în măsura în care nu este încălcată protecția asigurată prin dispoziții juridice cu caracter obligatoriu ale statului în care consumatorul își are reședința obișnuită.

15.4 Competența exclusivă pentru toate litigiile născute din și în legătură cu contractele pentru care sunt aplicabili prezenții TCG revine instanței de la sediul vânzătorului. Cu toate acestea, vânzătorul își poate valorifica drepturile față de client în fața oricărei instanțe legal învestite. Această reglementare nu se aplică față de consumatori.

15.5 Comisia Europeană pune la dispoziție o platformă de soluționare online a litigiilor care poate fi accesată la următorul link: https://ec.europa.eu/consumers/odr Această platformă are rol de ghișeu unic pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor născute din contractele de vânzare online sau de prestări servicii în care un consumator este parte. Vânzătorul nu este obligat să participe la procedura de soluționare a litigiilor în fața unui organism de conciliere pentru consumatori, dar, în principiu, este pregătit în acest sens. Această prevedere nu aduce atingere celorlalte reglementări prevăzute la pct. 15.